G.M. – Instal·lacions de Producció de Calor

ACCÉS

DURACIÓ

  • 2.000h repartides en 2 anys acadèmics

MÒDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer CursoSegundo Curso
Màquines i equips tèrmicsConfiguració d’instal·lacions calorífiques
Tècniques de muntatge d’instal·lacionsMuntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques
Instal·lacions elèctriques i automatismesMuntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua
Empresa i iniciativa emprenedoraMuntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids
Formació i Orientació LaboralMuntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar
Horari reservat per al mòdul impartit en anglésHorari reservat per al mòdul impartit en anglés
Formació en Centres de Treball

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (FCT)

  • 380 hores de pràctiques en empreses que es realitzen al tercer trimestre del segon curs.

EIXIDES ACADÈMIQUES

  • Accés directe a Cicles Formatius de Grau Superior de qualssevol família professional

EIXIDES LABORALS

  • Instalador / Mantenedor de equipos de producción de calor
  • Instalador / Mantenedor de instalaciones de calefacción y ACS
  • Instalador / Mantenedor de instalaciones solares térmicas
  • Instalador / Mantenedor de instalaciones de agua
  • Instalador / Mantenedor de instalaciones de gas y combustibles líquidos

VÍDEO PROMOCIONAL

  • Vídeo resumen de los distintos módulos

Última actualització: Curs Acadèmic 2022/2023