F.P. – Grau Superior

Quins estudis permeten l'accés als cicles de grau superior?

 • Batxiller
 • Tècnic de Formació Professional
 • Tècnic Superior de Formació Professional
 • Títol universitari
 • A l'efecte de l'accés, són equivalents els títols següents:
  • Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE
  • Batxillerat Experimental
  • COU o Preuniversitari superat
  • FP de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics
  • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors
  • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Si no tinc aqueixos estudis previs, puc accedir a un cicle de grau superior?

Hauràs de tindre complits 19 anys o complir-los durant l'any en curs, i superar una prova d'accés.

L'aspirant hi haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

Com s'estructura la prova?

Els contingunts estan en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial.

Constarà de dos parts:

1. Part comuna

 • Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
 • Anglés
 • Matemàtiques
 • Tractament de la informació i competència digital

2. Part específica, en la qual l'aspirant es presenta a una d'aquestes 3 opcions (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 proves d'entre les 3 matèries possibles:

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
  • Història del món contemporani
  • Economia de l’empresa
  • Geografia
   • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia
  • Dibuix Tècnic II
  • Tecnologia Industrial II
  • Física i Química
   • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències
  • Física
  • Biologia i Ciències de la Terra
  • Química
   • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.