Informàtica

PROFESSOR/A

CÀRREC

CORREU CONTACTE

AT. FAMÍLIES

Elisa López Bautista

Cap de departament

lopez_elibau@gva.es

Dijous 13.10 – 14.05

Antonio Asensi Esteve

Tutor 2nESOE

asensi_antest@gva.es

Dimarts 11.55 – 12.50