FP Dual – Informació Alumnat

¿Què és?

Model educatiu que combina formació en el centre educatiu amb la rebuda en la empresa. Millorant les competències professionals de l’alumnat i les oportunitats d’insercció en el mercat laboral.

¿Qui pot accedir?

Qualssevol alumnat matriculat en l’IES LA CANAL, ja que s’ofereix la Formació Professional Dual en tots els seus cicles

¿Quan es realitza?

Tenint en compte que com a mínim s’ha de realitzar 400h (33% hores del periòde escolar) i com a màxim 1000h (50% hores del periòde escolar) se poden repartir en tots els plaços del temps següent:

  • Els mesos de Juny i Juliol del 1r Curs
  • En el 2n Curs durant el periòde lectiu del centre (Com a màxim 40h a la setmana repartides entre el centre i la empresa)

Avantatges

  • Major protecció laboral
  • Millora del Currículum
  • Adquisició d’experiència professional
  • Possibilitat de quedarte en el treball

Salari

El seu import se podrà graduar al llarg del programa de formació, però n podrà ser inferior, el primer any al 50%, el segon any al 70% de la quantia anual establerta per el Salari Mínim Interprofessional, en proporció al temps efectiu d’estància en l’empresa, siguent estos mínims:

  • 3,125 €/hora per a l’alumnat de primer curs
  • 4,375 €/hora per a l’alumnat de segon curs

Modalitats

Més informació en el següent document