G.M. – Mecanitzat

ACCÉS

DURACIÓ

 • 2.000h repartida en 2 cursos acadèmics

MÒDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer CursSegon Curs
Processos de mecanitzatMecanitzat per control numèric
Metrologia i assajosFabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació i per processos especials
Fabricació per arrencada de borumballaSistemes automatitzats
Interpretació gràficaEmpresa i iniciativa emprenedora
Formació i orientació laboralHorari reservat per al mòdul impartit en anglés
Horari reservat per al mòdul impartit en anglésFormació en el Centres de Treball

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

 • 380 hores de pràctiques en empreses que es realitzen al tercer trimestre del segon curs.

EIXIDES ACADÈMIQUES

 • Accés directe a Cicles Formatius de Grau Superior de qualssevol família professional

EIXIDES LABORALS

 • Ajustador operari de màquines ferramentes
 • Polidor de metalls i esmolador de ferramentes
 • Operador de màquines per a treballar metalls
 • Operador de màquines ferramentes
 • Operador de robots industrials
 • Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats
 • Torner, fresador i mandrinador

VÍDEO PROMOCIONAL

 • Vídeo resum dels distints mòduls

Última Actualització: Curs Acadèmic 2022-2023