ESO

1r ESO

Assignatures

Hores (Total 30 h)

Biologia i Geologia

3

Llengua Valenciana

3

Geografia i Història

3

Anglés

4

Educació Física

2

Matemàtiques

4

Tecnologia

2

Música

2

Llengua castellana

3

Religíó/Valors ètics

1

Optativa

2

Tutoria

1

2n ESO

Assignatures

Hores (Total 30 h)

Física i Química

2

Llengua Valenciana

3

Geografia i Història

3

Anglés

4

Educació Física

2

Matemàtiques

3

Tecnologia

2

Música

2

Llengua castellana

3

Educació Plàstica

2

Religíó/Valors ètics

1

Optativa

2

Tutoria

1

3r ESO

Assignatures

Hores (Total 32 h)

Biologia i Geologia

2

Física i Química

2

Llengua Valenciana

3

Geografia i Història

3

Anglés

3

Educació Física

2

Matemàtiques (*)

4

Música

2

Llengua castellana

3

Educació Plàstica

2

Religíó/Valors ètics

1

Optativa 1

2

Optativa 2

2

Tutoria

1

(*) A elegir entre Matemàtiques Acadèmiques o Aplicades.

4t ESO

ITINERARI ACADÈMIC. (Total 32 h)

ITINERARI APLICAT. (Total 32 h)

Matemàtiques acadèmiques (4h)

Valencià: Llengua i Literatura (3h).

Llengua Castellana i Literatura (3h).

Anglés (3h).

Geografía i Història  (3h).

Educació Física  (2h).

2 matèries de itinerari (3h c.u.)

2 matèries específiques (optatives, 3h c.u.)

Religiò o Valors Ètics (1h)

Matemàtiques aplicades (4h).

Valencià: Llengua i Literatura (3h).

Llengua Castellana i Literatura (3h).

Anglés (3h).

Geografía i Història (3h).

Educació Física (2h).

Tecnologia  (3h).

1 matèria de itinerari. (3h)

2 matèries específiques (optatives, 3h c.u.)

Religiò o Valors Ètics (1h)

Materies de itinerari triar entre:

a) Biologia + Física i Química

b) Economia + Llatí

Materia de itinerari triar entre:

a) Ciéncies Aplicades a la Activitat Profesional.

b) Iniciació a la Activitat Ecocòmica i Empresarial.