Equip directiu

L'equip directiu de l'IES La Canal està format per:

          DIRECTORA: Tanya Martínez Bonastre                                                    VICEDIRECTORA: Coral Peñalver Campos

          CAP D'ESTUDIS: Rosana Blázquez Sánchez                                           CAP D'ESTUDIS: Fernando Navarro López

          SECRETARIO: José Miguel Coves Villaplana                                           VICESECRETARIO: José González Miralles