Serveis administratius

PROFESSOR/A

CÀRREC

CORREU CONTACTE

AT. FAMÍLIES

Gema Pascual Borrell

Tutora 2nFPB-ADM

pasqual_gem@gva.es

Dimarts 18.10 – 19.05

Cristina Fuentes Pérez

Cap de departament

Tutora 1rFPB-ADM

fonts_criper@gva.es

Dimarts 19.05 – 20.00