Reunions tutors-famílies

Aquesta setmana se celebraran les reunions inicials amb les famílies per a conéixer a els/les tutors/as, explicar-los el funcionament del centre i resoldre tots els dubtes generals que tinguen sobre l’inici del nou curs escolar. El calendari de reunions és el següent:

  • Dilluns 19 de setembre de 2022 : 20 h. Reunions famílies alumnat 1ºESO a 4t ESO.
  • Dimarts 20 de setembre de 2022.: 20 h. Reunions famílies alumnat Batxillerat – FPB.
  • Dimecres 21 de setembre de 2022: 20 h Reunions famílies alumnat FP.

Les reunions se celebraran a les aules que els hagen indicat els/les tutores a través de web família. En qualsevol cas, hi haurà un punt d’informació en Consergeria en l’hall d’accés al centre.