Informació sobre llistats i inici de les classes curse 2022-2023

/

10.00 HORES EN VIDRIERA D’ENTRADA A l’HALL DEL CENTRE. TAMBÉ S’EXPOSARAN LES INSTRUCCIONS PER A l’INICI DE LES CLASSES EL DIA 12 DE SETEMBRE.
10.00 HORES EN VIDRIERA D’ENTRADA A l’HALL DEL CENTRE. TAMBÉ S’EXPOSARAN LES INSTRUCCIONS PER A l’INICI DE LES CLASSES EL DIA 12 DE SETEMBRE.