Convocatòria subvencions per desplaçament alumnat cicles formatius

S’ha publicat en el DOGV del 25 d’abril de 2022 la resolució que regula la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022

Les bases reguladores es troben recollides en l‘Ordre 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Les modalitats a les quals s’opta la subvenció són:

a) Formació Professional Dual en Administracions Públiques.
b) Formació Professional Dual en empreses.
c) Formació en Centres de Treball.
d) Desplaçament.

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir del 26 d’abril. El termini finalitza el 23 de maig.
Es presentarà una sol·licitud per cada persona i modalitat d’ajuda. L’alumnat presentarà la sol·licitud i documentació addicional en la secretaria del centre.

En el següent enllaç de conselleria es detallen els requisits i formularis que s’han d’entregar.