LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ AJUDES MENJADOR CURS 22-23

Avui s’han fet públics els llistats provisionals de la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2022-2023. Els llistats es troben publicats al tauler d’anuncis interior del centre.

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils per a la presentació en el centre de la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la puntuació obtinguda.

Model d’al·legació.

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2022-2023

La formalització de la matrícula es pot dur a terme tant de manera telemàtica com de manera presencial en els següents terminis:
El termini per a formalitzar la matrícula telemàticament serà del 3 al 21 de juny.
El termini per a formalitzar la matrícula presencialment al centre serà del 22 de juny al 6 de juliol.
Podeu trobar tota la informació en l'apartat de Secretaria/Formalització de matrícula/Opció matrícula telemàtica ó Opció matrícula presencial
Important: En cas de no formalitzar la matrícula al centre, es considerarà que es renúncia a la plaça.
A l'hora de de confirmar la matrícula s'haurà d'aportar tota la documentació requerida i les circumstàncies al·legades en la declaració responsable. En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris podrà efectuar la matrícula. No obstant això, haurà d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la seua correcta escolarització.

MATRÍCULA TELEMÀTICA I PRESENCIAL

Els informem que per ara, la Conselleria no ha posat encara en funcionament la Secretaria Digital des de la que es podrà realitzar telemàticament el procés de formalització de matrícula.
Anirem informant segons ens arribe la informació.
Aquelles famílies que preferisquen realitzar la formalització de matrícula de manera presencial, podran fer-ho des del dia 13 fins el dia 21 de juny. La documentació necessària es podrà descarregar a partir de la setmana que ve des de la pàgina web del centre: Secretaria/Formalització de matrícula. També podran passar pel centre a replegar el sobre amb els formularis corresponents.

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ALUMNAT ADMÉS

Avuí dia 3 de juny de 2022 s’han publicat els llistats d’alumnat definitiu admés al centre per al curs 2022-2023. Estan exposats en el tauler exterior del centre.
Per protecció de dades apareixen les sigles del nom i cognoms.
El plaç de reclamacions telemàtiques estarà obert fins el dia 7 de juny.

RESOLUCIÓ PUNTUACIÓ MÍNIMA CONCESIÓ AJUDES DE MENJADOR

A través d’aquest enllaç podeu consultar la Resolució de la Direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2021-2022:

https://ceice.gva.es/documents/162640666/173841478/Resoluci%C3%B3%20Puntuaci%C3%B3%20Tall_21-22.pdf/c65036a6-b416-4ce3-9f97-60cafc098187

LLISTAT D’AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR 2021-2022

Avui s’han fet públics els llistats provisionals de la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2021-2022. Els llistats es troben publicats al tauler d’anuncis del centre (a la dreta de la porta del C/ Maria Manglano).

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils per a la presentació en el centre de la documentació que consideren convenient en cas que consideren errònia la puntuació obtinguda.

L’alumnat que ha presentat la sol·licitud d’ajuda i no apareix al llistat, és perquè a l’esborrany confirmat per la família, només apareix una persona sol·licitant i no s’aporta documentació que ho justifique. Caldria presentar en la secretaria del centre, el més aviat possible, la següent documentació:

  • Sentència de divorci/conveni regulador.
  • Certificat d’empadronament col·lectiu en el que l’alumne/a convisca amb un sol progenitor.

En breu la Conselleria publicarà la puntuació mínima per a obtindre l’ajuda.