OPCIÓ MATRÍCULA TELEMÀTICA 23-24

Sols podran formalitzar la matrícula utilitzant aquesta opció aquelles famílies que hagen participat en l'admissió telemàtica i hagen obtingut plaça.

El període de matrícula telemàtica estarà obert des del 14 al 30 de juny de 2023 des de la pàgina de telematrícula.

Vídeo tutorial.

Sols es podrà crear i tramitar una única matrícula telemàtica.

La matrícula telemàtica consta de 3 passos:

1.- Formalitzar matrícula telemàtica: En aquest pas es podran veure tots les dades personals i familiars aportades en la vostra sol·licitud d'admissió. Es podran afegir més telèfons i un segon correu electrònic. A continuació podreu seleccionar entre els continguts oferits pel centre per a la matrícula (Religió/Atenció Educativa) i finalmente seleccionar aquelles autoritzacions i permissos que considereu oportuns.

2. Aportar documentació: En aquest apartat justificarem aquelles circumstàncies al·legades en la vostra sol·licitud d'admissió a més d'aquella documentació relativa a la matrícula.

Per això es poden adjuntar documents PDF i/o JPEG amb una capacitat màxima per arxiu de 2 MB.

En l'apartat "Altres" heu d'adjuntar la següent documentació de formalització de matrícula pròpia del centre:

NOTA: Si es tracta d'un alumne/a procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior que en cas de no convivència dels progenitors haurà d'estar signat pels dos.

ALTRA DOCUMENTACIÓ ( OPCIONAL)