OPCIÓ MATRÍCULA TELEMÀTICA (NO DISPONIBLE ENGUANY)

Sols podran formalitzar la matrícula utilitzant aquesta opció aquelles famílies que hagen participat en l'admissió telemàtica i hagen obtingut plaça.

El període de matrícula telemàtica estarà obert des del 15 al 19 de juliol de 2024 des de la pàgina de telematrícula.

Vídeo tutorial.

Sols es podrà crear i tramitar una única matrícula telemàtica.

La matrícula telemàtica consta de 3 passos:

1.- Formalitzar matrícula telemàtica: En aquest pas es podran veure tots les dades personals i familiars aportades en la vostra sol·licitud d'admissió. Es podran afegir més telèfons i un segon correu electrònic. A continuació podreu seleccionar entre els continguts oferits pel centre per a la matrícula (Religió/Atenció Educativa) i finalmente seleccionar aquelles autoritzacions i permissos que considereu oportuns.

2. Aportar documentació: En aquest apartat justificarem aquelles circumstàncies al·legades en la vostra sol·licitud d'admissió a més d'aquella documentació relativa a la matrícula.

Per això es poden adjuntar documents PDF i/o JPEG amb una capacitat màxima per arxiu de 2 MB.

En l'apartat "Altres" heu d'adjuntar la següent documentació de formalització de matrícula pròpia del centre:

NOTA: Si es tracta d'un alumne/a procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior que en cas de no convivència dels progenitors haurà d'estar signat pels dos.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

  • Sol·licitud de plaça en el menjador. Formulari electrònic

  • Sol·licitud de beca de menjador. (Cal entregar la sol·licitud i documentació al centre)

  • Annex IV. Informe de salut i prescripció mèdica per a l'administració de medicaments en horari escolar.
  • Annex V. Consentiment informat del pare/mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar.
  • Sol·licitud escola matinera AFA
  • Sol.licitud soci AFA
  • Sol·licitud extraescolar anglés setembre AFA