HORT ESCOLAR

Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permeten millorar i ampliar el contacte del nostre alumnat amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental.
Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar al nostre alumnat a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals.
L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnat de diferents edats i en diferents àrees curriculars.
L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.
A través d’aquest projecte també es pretén que l’alumnat prenga consciència de la importància d’una alimentació saludable, que coneguen la procedència dels aliments i s’acoste a la producció dels aliments.
Tanmateix es vol apropar al nostre alumnat a conéixer altre realitats, a conviure i compartir experiències amb persones amb diversitat funcional, és per això que aquest projecte va de la ma de l’escola-taller de jardineria de l’Ajuntament de Meliana.

ACTIVITATS

• Condicionar un espai del pati per a l’hort escolar.
• Construir bancals de cultiu al pati de l’escola per part de l’alumnat que assisteix al taller de jardineria de persones amb diversitat funcional.
• Compartir experiències i intercanviar coneixements sobre l’hort amb l’alumnat de taller de jardineria i diversitat funcional del municipi.
• Elaborar planters a l’hort social per posteriorment plantar al nostre hort escolar.
• Aconseguir una millor relació amb l’entorn a partir d’un canvi d’actituds i valors de l’alumnat.
• Afavorir un entorn de pertinença a l’entorn social en el qual es viu.
• Aproximar l’alumnat al coneixement de treballs i tècniques que requereix un hort establint un contacte directe i manipulatiu amb elements com la terra, les llavors,
l’aigua, els adobs, etc.
• Fer el seguiment de tot el procés evolutiu vital de les plantes de l’hort.
• Realitzar treballs pràctics per a conèixer millor el funcionament de l’hort i les diverses necessitats i atencions específiques de les diferents plantes.
• Utilitzar de forma adient, respectant les normes bàsiques de seguretat, les diferents eines.
• Promoure l’educació ambiental a l’escola.
• Conscienciar de la importància de consumir aliments saludables.
• Consumir els propis productes de la collita.
• Identificar com a ecosistema l’hort del centre.
• Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.
• Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari entre les diferents àrees.
• Afavorir el treball en equip, utilitzant tècniques de treball cooperatiu.

Cartell difusió projecte