JUSTIFICANT DIES SOLTS

Quan la família d’un alumne/a no usuari fixe del menjador necessite fer ús d’aquest servei
caldrà que òmpliga el formulari corresponent on farà constar el motiu de la necessitat (disponible a la
pàgina web o a través de l’encarregada). El pagament d’aquest servei serà en efectiu dins de l’horari
de l’encarregada.