FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2022-2023

La formalització de la matrícula es pot dur a terme tant de manera telemàtica com de manera presencial en els següents terminis:
El termini per a formalitzar la matrícula telemàticament serà del 3 al 21 de juny.
El termini per a formalitzar la matrícula presencialment al centre serà del 22 de juny al 6 de juliol.
Podeu trobar tota la informació en l'apartat de Secretaria/Formalització de matrícula/Opció matrícula telemàtica ó Opció matrícula presencial
Important: En cas de no formalitzar la matrícula al centre, es considerarà que es renúncia a la plaça.
A l'hora de de confirmar la matrícula s'haurà d'aportar tota la documentació requerida i les circumstàncies al·legades en la declaració responsable. En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris podrà efectuar la matrícula. No obstant això, haurà d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la seua correcta escolarització.