HORARI

 

HORARI DEL CENTRE

L’horari per al curs 2020/2021 serà el següent:

Escola Matinera: de 7,30 a 9 h.  tots els dies de la setmana.

Horari lectiu: de 9 a 12,30 h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h els divendres.

de 15 a 16,30 h de dilluns a dijous.

Menjador: de  12,30 a 15 h de dilluns a dijous i de 14 a 15:30 h els divendres.