PLA DE COMUNICACIÓ

Aquest és un resum dels canals de comunicació que les famílies poden emprar per a relacionar-se amb el centre educatiu:

Esquema dels canals de comunicació: