OBJECTIUS

 • Realitzar el diagnòstic de la situació dels espais exteriors del centre replegant les opinions i suggeriments de tota la Comunitat Educativa.
 • Crear als patis espais i zones diversificades que permitisquen desenvolupar diferents tipus d’activitat.
 • Crear espais de descans i d’ombra.
 • Naturalitzar l’espai mitjançant plantes i arbres fomentant el contacte amb la natura.
 • Fomentar l’alimentació saludable i promoure la sostenibilitat.
 • Ampliar les possibilitats del joc i aprenentatge a l’aire lliure.
 • Afavorir l’adquisició d’una competència motriu adequada a l’edat de l’alumnat.
 • Oferir activitats variades i inclusives als espais exteriors.
 • Utilitzar metodologies actives amb la realització de projectes interdisciplinaris aprofitant l’hort escolar com a recurs curricular aplicant dinàmiques cooperatives.
 • Facilitar el desenvolupament d’una sèrie de valors com la responsabilitat, el respecte, la justícia, la dignitat i la solidaritat.
 • Establir normes d’utilització i cura dels materials i instal·lacions del pati per a garantir la seua conservació i bon ús implicant a l’alumnat en el compliment de les normes.
 • Implicar a tots els membres de la Comunitat Educativa per a portar el projecte endavant.
 • Coordinar-se amb agents externs que participen en el procés de canvi: Ajuntament, Taller de diversitat funcional del municipi, l’IES, Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI) i l’organització Justícia Alimentària.