OPCIÓ MATRÍCULA TELEMÀTICA

Sols podran formalitzar la matrícula utilitzant aquesta opció aquelles famílies que hagen participat en l'admissió telemàtica i hagen obtingut plaça.

El període de matrícula telemàtica estarà obert des del 3 al 21 de juny de 2022 des de la pàgina de telematrícula.

Vídeo tutorial.

Sols es podrà crear i tramitar una única matrícula telemàtica.

La matrícula telemàtica consta de 3 passos:

1.- Formalitzar matrícula telemàtica: En aquest pas es podran veure tots les dades personals i familiars aportades en la vostra sol·licitud d'admissió. Es podran afegir més telèfons i un segon correu electrònic. A continuació podreu seleccionar entre els continguts oferits pel centre per a la matrícula (Religió/Atenció Educativa) i finalmente seleccionar aquelles autoritzacions i permissos que considereu oportuns.

2. Aportar documentació: En aquest apartat justificarem aquelles circumstàncies al·legades en la vostra sol·licitud d'admissió a més d'aquella documentació relativa a la matrícula.

Per això es poden adjuntar documents PDF i/o JPEG amb una capacitat màxima per arxiu de 2 MB.

En l'apartat "Altres" heu d'adjuntar la següent documentació de formalització de matrícula pròpia del centre:

NOTA: Si es tracta d'un alumne/a procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior que en cas de no convivència dels progenitors haurà d'estar signat pels dos.

ALTRA DOCUMENTACIÓ ( OPCIONAL)