ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Tal i com els vam informar a través de web família, el pròxim 23 de novembre se celebraran les eleccions a Consell Escolar en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal del centre docent estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.
Com sabeu, el Consell Escolar participa en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Programació general anual; el Pla d’actuació per a la millora; la Comissió de selecció de director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per seguir contribuint a la millora de la qualitat de l’educació.

Una vegada constituïda la Junta Electoral queda aprovat el següent calendari:

  • Admissió de candidatures entre el 18 d’octubre i el 7 de novembre.
  • Publicació llista provisional de candidatures 8 de novembre.
  • Reclamació a la llista provisional de candidatures entre el 9 i el 10 de novembre.
  • Publicació de la llista definitiva de candidatures 14 de novembre.
  • Inici de la campanya electoral i sorteig de les persones titulars i suplents de les meses electorals del sectors de família i alumnat 15 de novembre.
  • Posada a disposició de l’electorat de les paperetes. Inici del vot no presencial. 16 de novembre
  • Finalització campanya electoral. 21 de novembre.
  • Jornada de reflexió 22 de novembre.
  • Votacions al consell escolar 23 de novembre.