ADMISSIÓ FP

FP-ADMISION

GRAUS MITJÀ I SUPERIOR

CURS 2023-24

Consultes: 03014873.secretaria@edu.gva.es
Codi de centre 03014873

CALENDARI
Informació: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Oferta formativa IES Número 11 (Vicente Verdú)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

INDUSTRIAS ALIMENTARIASGrau Mijtà: 1r curs. Forn, rebostería i confitería
Grau Superior: 1r curso. Processos i qualitat en la indústria alimentària


SOL·LICITUDS del  22 al 30 de maig (telematrícula.es)

VACANTS: 4 juliol [enllç]

LLISTAT D’ADMESSOS

 • provisional: 7 juliol (reclamacions 7-10 juliol en telematrícula.es
 • Grau Mitjà
  ADMESOS.     Enllaç
  no admesos. Enllaç

  Grau Superior
  ADMESOS.     Enllaç


 • definitiu: 20 juliol
  (del 20 al 23 de juliol es podrà presentar reclamacions a les llistes definitives en telematrícula.es. Fins el 4 d’agost, la Comissió Sectorial d’Escolarització de la Direcció Territorial d’Educació resoldrà i contestarà directament a la persona que haja presentat la reclamació.
  Contra les decisions de la Comissió Sectorial d’Escolarització, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el Director Territorial d’Educació d’Alacant en el termini d’un mes.)

MATRÍCULA: GRAU MITJÀ – GRAU SUPERIOR

ALUMNAT ADMÉS

 • del 20 al 26 de juliol en telematrícula.es. Presencial fins el 27 de juliol, de 9 a 13 h. [si no formalitza la matrícula, la plaça serà ocupada per altra persona de la llista d’espera]
 • Necessitarà accedir a la pàgina MATRÍCULACIÓ. FP en la pestanya SECRETARIA per a consultar la documentació que haurà de lliurar i el procediment de matrícula.

VACANTS (si les haguera): ADJUDICACIÓ I MATRÍCULA

Fase 1: del 4 al 13 de setembre
 • Alumnat que ha participat al procés d’admissió, segons llistes d’espera
Fase 2: del 14 de setembre al 8 d’octubre
 • Qualsevol persona que cumplisca els requisits d’accés
Oferta parcial opció A: del 8 d’octubre al 20 de novembre
 • En mòduls professionals als quals hi haja vacants en finalitzar les fases 1 i 2
 • Persones que reunisquen els requisits acadèmics  o que hagen participat en un  procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional requerida.