CONVALIDACIONS. FORMACIÓ PROFESSIONAL

FP-val

Sol·licituds de convalidació amb mòduls professionals d’un determinat cicle formatiu.

Sol·licitud , que s’ha presentar en Secretaria, acompanyada de la documentació justificativa. Més informació GVA

S’informarà al so·licitant una vegada s’haja resolt, bé per Direcció del centre o Direcció Territorial d’Educació, segons corresponga.