TÍTOL: BATXILLERAT

val-titulo-bat

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

IMPRIMIR
Les sol·licituds d’expedició de títols es presentaran en el centre docent de la Comunitat Valenciana en què haja cursat els estudis.

1. DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀ DE LLIURAR LA PERSONA INTERESSADA

  • Imprés de sol·licitud d’expedició del títol.

  • Resguard del pagament de la taxa 046.

  • Fotocòpia del DNI

  • Si forma part d’una família nombrosa ha d’adjuntar original i fotocòpia per a compulsar el TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA actualitzat.

Imprés de sol·licitud disponible en aquests enllaços:

Generalitat Valenciana / IES Número 11

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf

Accés al pagament de la taxa 046 a la web de la Generalitat Valenciana:

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS

Pagament per títol de batxillerat: 40,81 euros (si és el cas, reducció per família nombrosa)

Vídeo-tutorial sobre el pagament de la taxa 046: ací.

2. LLIURAMENT DEL TÍTOL A LA PERSONA INTERESSADA

Quan el títol haja arribat a l’IES Número 11, aquest centre enviarà una comunicació a la persona interessada. Podrà retirar el seu títol, bé personalment o bé a través d’una altra persona degudament acreditada i autoritzada amb este fi. La persona que retire el títol firmarà en el llibre de registre d’entrada de títols de l’IES Número 11.

Més informació: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport