COMPOSICIÓ 2023-2027

val-composicion-CE

Composició del CE de l’IES Vicente Verdú (nombre de representants):

  • Directora: Esther Montesinos Antón

  • Cap d’estudis: Carolina Fernández Jiménez

  • Secretari: José Monllor Valentín

  • Alumnat (4)

  • Famílies (5, 1 de l’Associació de Famílies de l’Alumnat)

  • Professorat (7)

  • PAEC (1) [Personal no docent especialitzat de suport a la inclusió a la unitat específica d’Educació Especial.]

  • Ajuntament (1)