BATXILLERAT. CONVALIDACIONS MÚSICA

MUSICA-BAT-val

** CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A l’ALUMNAT QUE CURSA ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA**

ALUMNES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

Sol·licitud de convalidació

Assignatura BATXILLERAT a convalidar Assignatura requerida d’Ensenyaments professionals de Música
Llenguatge i pràctica musical 2n curs de Llenguatge Musical
Literatura Universal Una assignatura de contingut anàleg.
Història de l’Art Una assignatura de contingut anàleg.
Optativa de 1r curs Una assignatura que se supere en el mateix curs escolar o que s’haja superat en els dos cursos escolars anteriors.
Optativa de 2° curs Una assignatura que se supere en el mateix curs escolar o que s’haja superat en els dos cursos escolars anteriors.

Presentació de la sol·licitud i documentació

 • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

 • Sol·licitud: annex XIII del Decret 108/2022 [enllaç de descàrrega]

 • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

 • Documentació per a convalidar matèries de Batxillerat:

  a) Si ja ha superat l’assignatura una de les assignatures requerides per a Batxillerat en ensenyaments professionals de Música cal presentar el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura.

  b) Si està cursant qualsevol de les assignatures dels ensenyaments professionals de Música que cal superar per a obtindre aquesta convalidació,

  • abans del 31 d’octubre s’ha de presentar el certificat de matrícula de l’assignatura dels ensenyaments professionals de música.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic (emés pel conservatori o centre professional) que acredite la superació de l’assignatura corresponent dels ensenyaments professionals de música.

Resolució provisional de la sol·licitud de convalidació

 • abans del 30 de novembre

 • la Directora de l’IES Vicente Verdú resoldrà la sol·licitud de convalidació i informarà els sol·licitants. Es concedirà la convalidació si es compleixen els requisits i es denegarà en cas contrari.

Avaluació de l’assignatura convalidada

Al llarg del curs la matèria aparecerá com a “Pendent de Convalidació” (PTC).

Al finalitzar el curs si acredita que manté la condició per a la convalidació, en l’acta final d’avaluació constarà “Optativa Convalidada” (OC).