PROVES IDIOMES A2

CONVOCATÒRIA 2024

Proves homologades de nivell bàsic A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL) dels idiomes anglés, alemany, francés i alemany en els centres d’Educació Secundària, Formació Professional i Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE L’ ALUMNAT

 • Tindre 16 anys, complits l’any en què es realitza la prova.

 • Alumnat menor de setze anys que curse 4t ESO

 • Matriculat en el mateix centre on realitze la prova de l’idioma corresponent.

 • Podrà realitzar la prova homologada de qualsevol idioma que s’impartisca en el seu centre.

INSCRIPCIÓ

 • DEL 19 AL 26 D’ABRIL.

 • LLOC: SECRETARIA

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DISPONIBLE EN SECRETARIA I AQUEST ENLLAÇ

ADMESOS

LLISTAT PROVISIONAL

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 29 ABRIL, dilluns

RECLAMACIONS

 • 30 ABRIL – 2 MAIG

 • EN SECRETARIA

LLISTAT DEFINITIU

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 3 MAIG, divendres

DIA DE LES PROVES

 • ANGLÉS: 8 MAIG, a les 11 h

 • FRANCÉS: 9 MAIG, a les 11 h

 • LLOC: AULA D’USOS MÚLTIPLES

RESULTATS (APTE/NO APTE)

LLISTAT PROVISIONAL

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 20 MAIG

RECLAMACIONS

 • DEL 21 AL 24 DE MAIG

 • EN SECRETARIA

LLISTAT DEFINITIU (APTES/NO APTES)

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 3 JUNY

FONT NORMATIVA: RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024(https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3315.pdf)

Més informació**:** ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades