MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL

CURS 2024-25 IES VICENTE VERDÚ
MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL

ALUMNAT DE L’IES VICENTE VERDÚ QUE PROMOCIONA A 2ºCURSO DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR O QUE REPETIX 1ºCURSO.

Data de matrícula: 8 juliol en Secretaria de 9 a 13 h.

ALUMNAT D’ALTRES CENTRES QUE HA SOL·LICITAT ADMISSIÓ A 1r i 2n DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR

Una vegada s’haja publicat el 23 de juliol el llistat definitiu d’admesos

Dates de matrícula

 • Telemàtica: del 23 al 29 de juliol en AdmiNOVA
 • Presencial: del 23 al 30 de juliol en Secretaria de 9 a 13 h.
  Si no formalitza la matrícula, la seua plaça serà ocupada per una altra persona de la llista d’espera.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

1. SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
PRESENCIAL. Imprimisca i emplene l’imprés. Enllaç.
En cas de menors d’edat, i en cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de firmar la sol·licitud.

1r 2n Grau Mitjà. 1r- 2n Grau superior
TELEMÀTICA Emplene la sol·licitud de matrícula en:
en AdmiNOVA

2. TAXES. ABANS DE VINDRE AL CENTRE. PAGAMENT EN LÍNIA o en entitat bancària. Model 046. Taxes per servicis administratius (Instituts): https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

 • TAXA ADMINISTRATIVA (2,26 €): TARGETA D’IDENTITAT MOD. 046 (alumnat 1r i 2n CFGM-CFGS)

3. PAGAMENTS QUAN VINGA AL CENTRE, pagament en efectiu o resguard del pagament bancari (indicar nom i cognoms de l’alumne/a i curs en què es matricula).

IBAN Cte. Bancari AFA IES VICENTE VERDÚ:
ES23 3159 0075 1230 0176 7924

 • 10€ per alumne/a: SEGUR ESCOLAR OBLIGATORI, CARNET ESCOLAR I DE FOTOCÒPIES
 • 20€ per família. QUOTA AMPA I AGENDA ESCOLAR. Indicar si hi ha germans/s’en l’institut.

Què aporta l’AMPA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per al centre (projectors, altaveus, etc.)
 • Orla i gala de graduació de final de 4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM, 2n 2CFGS.

4. QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i firmada per sol·licitant i en cas ser de menor d’edat, per pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de firmar la sol·licitud; si no fora possible, el firmant emplenarà una declaració jurada de responsabilitat

 • Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:
  – Justificació de família nombrosa/monarental general o especial
  – Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

 • Sol·licitud emplenada d’accés a la WEB FAMILIA. https://ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

 • Informe de malalties cròniques de l’alumnat, si n’hi haguera.

 • Resguard del pagament bancari de la taxa administrativa que corresponga.

Batxillerat i Formació Professional queden exclosos de l’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT.

 • TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (autobús). Si està domiciliat en la partida de Matola, pot sol·licitar-ho com AUTORITZAT; quedarà a l’espera de l’existència de places vacants no cobertes pels beneficiaris (ESO).

FOTOGRAFIA. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.

ALUMNAT GRAU MITJÀ: MATERIAL NECESSARI

Per a realitzar les classes pràctiques en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Forn, Rebosteria i Confiteria és necessari que cada estudiant tinga el seu uniforme de treball i el seu propi utillatge.

L’uniforme de treball consta de:

 • Jaqueta serigrafiada mànega llarga blanca

 • Pantaló llarg blanc

 • Gorro blanc

 • Sabates blanques tancades

 • Davantal blanc (opcional)

L’utillatge bàsic consta de:

 • Calculadora

 • Retolador permanent

 • Balança

 • Rasquetes de plàstic

 • Batedor acer inoxidable

 • Brotxa silicona

 • Llengua

 • Espàtula d’acer inoxidable

 • Bols de diferents grandàries

 • Punta

 • Termòmetre cuina

 • Joc de boquilles (2 llises i 2 arrissades, de grandària mitjana)

 • Tapet silicona (Silpack)

 • Làmines d’acetat grandària A4

Les instruccions per a adquirir estos materials seran facilitades a l’alumnat pel seu tutor/a de grup al començament de les classes.

ALUMNAT GRAU SUPERIOR: MATERIAL NECESSARI

Per a realitzar les classes pràctiques en el Cicle Formatiu de Grau Superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària és necessari que cada estudiant tinga el seu uniforme de treball i el seu propi utillatge.

L’uniforme de treball consta de:

 • Bata serigrafiada mànega llarga blanca

 • Gorro blanc

 • Sabates blanques tancades

L’utillatge bàsic consta de:

 • Calculadora

 • Retolador permanent

 • Balança

 • Rasquetes de plàstic

 • Batedor acer inoxidable

 • Brotxa silicona

 • Llengua

 • Espàtula d’acer inoxidable

 • Bols de diferents grandàries

 • Punta

 • Pelador

 • Termòmetre cuina

 • Tapet silicona (Silpack)

 • Ulleres de seguretat de laboratori

Les instruccions per a adquirir estos materials seran facilitades a l’alumnat pel seu tutor/a de grup al començament de les classes.