NOVETATS

INFORMACIÓ SOBRE LA VAGA DEL DIA 23 DE MAIG

Informem a l’alumnat i les famílies de l’IES VICENTE VERDÚ, que el 23 de maig hi ha convocada una vaga d’estudiants i professorat.

L’alumnat del nostre centre ha sol·licitat el dret a participar en temps i forma, i per tant, se’ls ha concedit la possibilitat de no assistir a classe eixe dia, seguint el protocol establert en aquests casos[ veure protocol]
La normativa legal impedix que els alumnes de 1r i 2n d’ESO participen en la convocatòria .

ÚS DEL TELÈFON MÒBIL AL CENTRE

En data 3 de maig de 2024 es publica la Resolució de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Enllaç a la Resolució.
ASPECTES MÉS RELLEVANTS

 1. Àmbit d’aplicació: centres educatius d’ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. En el nostre cas IES Vicente Verdú.
 2. Regulació: l’ús dels dispositius mòbils no estarà permés en els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Llevat que el docent realitze un ús didàctic contemplat en el projecte educatiu de centre i en la seua programació d’aula corresponent.
 3. Davant l’incompliment de la norma que prohibeix l’ús però no portar-lo, el centre establirà mesures de sanció: retirada del mòbil, custòdia temporal per part del centre, i devolució a la família o tutors legals dels alumnes. Es considerarà ús que l’alumne el porte encés. Els dispositius han d’estar sempre apagats a l’interior del centre educatiu.

ÉS IMPORTANT SABER QUE:

 1. El centre recomana que l’alumnat no porte dispositiu mòbil al centre. Davant qualsevol circumstància que requerisca comunicació amb la família el centre disposa de mitjans per a fer-ho.

 2. Si l’alumne porta el mòbil se’n fa responsable del possible deteriorament, pèrdua, etc. En cap cas el centre se’n responsabilitzarà com tampoc ho fa dels altres objectes que l’alumne porta a diari.

 3. Els conserges ja no es faran responsables de la custòdia del telèfon durant l’horari lectiu.

PROVES D’IDIOMES A2. CONVOCATÒRIA 2024

Proves homologades de nivell bàsic A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL) dels idiomes anglés, alemany, francés i alemany en els centres d’Educació Secundària, Formació Professional i Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE L’ ALUMNAT

 • Tindre 16 anys, complits l’any en què es realitza la prova.

 • Alumnat menor de setze anys que curse 4t ESO

 • Matriculat en el mateix centre on realitze la prova de l’idioma corresponent.

 • Podrà realitzar la prova homologada de qualsevol idioma que s’impartisca en el seu centre.

INSCRIPCIÓ

 • DEL 19 AL 26 D’ABRIL.

 • LLOC: SECRETARIA

 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DISPONIBLE EN SECRETARIA I AQUEST ENLLAÇ

ADMESOS

LLISTAT PROVISIONAL

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 29 ABRIL, dilluns

RECLAMACIONS

 • 30 ABRIL – 2 MAIG

 • EN SECRETARIA

LLISTAT DEFINITIU

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 3 MAIG, divendres

DIA DE LES PROVES

 • ANGLÉS: 8 MAIG, a les 11 h

 • FRANCÉS: 9 MAIG, a les 11 h

 • LLOC: AULA D’USOS MÚLTIPLES

RESULTATS (APTE/NO APTE)

LLISTAT PROVISIONAL

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 20 MAIG

RECLAMACIONS

 • DEL 21 AL 24 DE MAIG

 • EN SECRETARIA

LLISTAT DEFINITIU (APTES/NO APTES)

 • TAULER D’ANUNCIS (ENFRONT DE CONSERGERIA)

 • 3 JUNY

FONT NORMATIVA: RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024(https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3315.pdf)

Més informació**:** ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades


La RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’atribueix la denominació específica de Vicente Verdú a l’Institut d’Educació Secundària número 11, d’Elx.
[2023/12749] publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) Num. 9750/21.12.2023
modifica la denominació específica de l’IES número 11, amb codi de centre 3014873, d’Elx, que passa a denominar-se IES Vicente Verdú.


ALUMNT USUARI DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RUTA ALGODA MATOLA
L’autobús de ruta tIndrà la primera parada a la Venta La Rosa a les 7:05 h. del matí.
L’eixida des de l’IES Vicente Verdú serà a les 15:10h dilluns, dimarts, dijous i divendres. Dimecres tindrà l’eixida des de l’institut a les 14:15h.
Si hagués qualsevol canvi, se n’informarà a través de la pàgina web del centre.

SECRETARIA. Consultes : 03014873.secretaria@edu.gva.es