ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT IES VICENTE VERDÚ

val-AFA

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES (AFA) – IES VICENTE VERDÚ

(Associació de Famílies IES Vicente Verdú)

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES IES VICENTE VERDÚ.
Estimats socis,

Per acord adoptat en la reunió de la Comissió Gestora el passat 20 de novembre, se us convoca a tots a l’Assemblea General que tindrà lloc el pròxim 13/12/2023 a les 18:30h en primera convocatòria i a les 19:00h en segona convocatòria en la sala d’actes del centre, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.

 2. Baixa de la tresorera anterior, baixa d’un vocal i elecció nou càrrec de tresorera. Votació i aprovació.

 3. Pressupost curs 2023-2024.

 4. Precs i preguntes.

A Elx a 29 de novembre de 2023

Signat: SUSANA FLORES

(PRESIDENTA)

Aquestes són les vies per contactar amb nosaltres, aportar suggeriments, idees o consultar qualsevol dubte:

Instagram: iesvicenteverdu_afa

Facebook: IES VICENTE VERDÚ

El nostre correu electrònic és: afaiesvicenteverdu@gmail.com

El nostre telèfon de contacte és: 633 944 433

La quota de la col·laboració amb l’AFA és només de 20 € per família.

ESTAREM DE MANERA PRESENCIAL ELS DIES DE LA MATRICULACIÓ PERQUÈ PUGUEU ABONAR LA QUOTA.

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’institut és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia. El nostre objectiu és ajudar les famílies en la relació amb l’institut, fomentant la participació i desenvolupament d’activitats que repercuteixen en el benestar i aprenentatge dels nostres fills/es.

Què fem?

 • Assistim els pares, mares o tutors en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills.

 • Facilitem la participació dels pares i mares en la vida del centre.

 • Vetllem pels drets dels alumnes.

 • Formem part del Consell Escolar, màxim òrgan rector del centre. I hi estem en totes les comissions de treball (econòmica, pedagògica, etc.).

 • Assistim a cursos, congressos de la FAPA Gabriel Miró, a la qual estem associades, per compartir amb vosaltres les novetats relacionades amb l’educació.

 • Oferim xerrades informatives i Escola de Pares.

 • Participem de manera activa en la majoria de les activitats del centre.

 • Col·laborem en totes les convivències que hi ha al llarg del curs: Nadal, Setmana Cultural, Dia del llibre, Torneig de escacs,…

 • A final de curs participem en el comiat als alumnes de 4t ESO i 2n Batxillerat amb els actes de graduació i subvencionem l’orla als socis.

 • També col·laborem en les activitats extraescolars i complementàries organitzades pel centre i per nosaltres, com poden ser: teatre, hort escolar, identitat de centre, tallers educatius culturals i esportius.

 • Subvencionem parcialment o completa les excursions als socis de l’AFA.

 • Impulsem tallers sobre prevenció de drogodependència i de violència de gènere per a l’alumnat, o del que siga necessari en cada moment.

 • Treballem per facilitar i millorar els serveis complementaris que es presten al centre, ajudant de manera personal i/o econòmica a realitzar molts dels projectes que es duen a terme:

  • Agenda escolar per als alumnes de batxillerat (socis)

  • Atenció de la Biblioteca que posa a disposició dels alumnes llibres de text, consulta i lectura amb un racó de lectura que els fa sentir com a casa.

 • Col·laborem amb la compra de materials: monitors, material d’oficina, de manteniment, etc. que no aplega de Conselleria i son de primera necessitat per als nostres fills.

També volem convidar-vos a col·laborar en l’AFA de l’IES Vicente Verdú en les diferents comissions que es puguen crear i d’aqueixa forma participar de la vida del centre i formar part activa de la Comunitat Educativa de l’institut.