ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

CURS 2023-24

Consultes: 03014873.secretaria@edu.gva.es
Códi de centre 03014873

ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

Qui ha de sol·licitar l’admissió en l’IES Vicente Verdú?

 • 1r ESO: alumnat QUE NO PERTANY ALS COL·LEGIS ADSCRITS A L’IES VICENTE VERDÚ i que sol·licita plaça en el centre.
 • 2n, 3r, 4t ESO: alumnat que no està matriculat en l’IES Vicente Verdú i que sol·licita plaça en el centre
 • 1r BATXILLERAT: tots els alumnes que sol·liciten plaça en l’IES Vicente Verdú, inclosos els que hagen cursat l’ESO en el centre.
 • 2n BATXILLERAT: alumnat que no està matriculat en l’IES Vicente Verdú i que sol·licita plaça en el centre.

Informació: Conselleria d’Educació

CALENDARI ESO I BATXILLERAT

1. ADMISSIÓ ESO

Vacants ESO

SOL·LICITUDS del 4 al 12 de maig (telematrícula.es)

LLISTAT D’ADMESSOS ESO

 • provisional: 10 juliol (reclamacions 11-12 juliol en (telematrícula.es)
 • DEFINITIUS: ESO 19 juliol
  1ESO sense vacants
  2ESO admessos llista 1  llista 2
  3ESO admessos llista 1  llista 2
  4ESO sense vacants

  (les reclamacions a les llistes definitives es presentaran en telematrícula.es. La Comissió Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament d’Elx resoldrà i contestarà directament a la persona que haja presentat la reclamació.
  Contra les decisions de la comissió municipal d’escolarització, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el Director Territorial d’Educació d’Alacant en el termini d’un mes.)

MATRÍCULA ESO

 • del 19 al 24 de juliol en telematrícula.es. Presencial fins el 25 de juliol, de 9 a 13 h) [si no formalitza la matrícula, la plaçà serà ocupada per altra persona de la lista d’espera]
 • Necessitarà accedir a la pàgina MATRÍCULA. ESO en la pestanya SECRETARIA per a consultar documentació que ha de lliurar i el procediment de matrícula

Manual en pdf del procés de admissió
Secretaria Digital: clau d’admissió Ajuda en pdf Vídeotutorial

2. ADMISSIÓ BATXILLERAT

Vacants BATXILLERAT

SOL·LICITUDS del 4 al 12 de maig (telematrícula.es)

LLISTAT D’ADMESSOS BATXILLERAT.

 • provisional: 13 juliol (reclamacions 14-17 julio en telematricula.es)

 • BATXILLERAT DEFINITIUS: 24 juliol
  (les reclamacions a les llistes definitives es presentaran en (telematrícula.es i les resoldrà la Comissió Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament d’Elx. ) 1BA GENERAL  llista
  1BA CIÈNCIES admessos   llista
  1BA HUMANITATS CCSS admessos llista
  2BA CIÈNCIES llista

MATRÍCULA BATXILLERAT

 • del 24 al 27 de juliol en telematrícula.es. Presencial fins el 28 de juliol, de 9 a 13 h) [si no formalitza la matrícula, la plaça serà ocupada per altra persona de la llista d’espera]
 • Necessitarà accedir a la pàgina MATRÍCULA. BATXILLERAT en la pestanya SECRETARIA per a consultar documentació que ha de lliurar i el procediment de matrícula

Manual en pdf del procés d’admissió
Secretaria Digital: clau d’admissió Ajuda en pdf Vídeotutorial

3. COL·LEGIS ADSCRITS

Els col·legis adscrits a l’IES Vicente Verdú (Número 11) són:

 • CEIP Dama de Elche
 • CEIP El Pla
 • CEIP Jorge Guillén
 • CEIP Lluis Vives

L’alumnat d’estos centres no ha de fer l’admissió. Tenen assignada plaça en l’IES Vicente Verdú (Número 11).