MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT DE L’IES VICENTE VERDÚ QUE PROMOCIONA O REPETEIX 1r, 2n, 3r, 4t ESO

val-matricula-promocion-1-2-3-4-ESO

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 2n ESO O QUE REPETEIX 1r O 2n ESO

Secretaria, en horari de 9:00 h a 13:30 h.

 • 3 juliol. Alumnat de 1ESO A, B, C i D que repeteix 1ESO o que promociona a 2ESO

 • 4 juliol. Alumnat de 1ESO E, F i G que repeteix 1ESO o que promociona a 2ESO

1. SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Emplene la sol·licitud de matrícula en aquest enllaç

Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud de matrícula (al final del procés telemàtic), ha de descarregar el document en PDF, imprimir-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

2. TAXES. QUAN VINGA Al CENTRE, pagament en EFECTIU.

 • AGENDA, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA: 10 €.

 • OPCIONAL. QUOTA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT: 20 € PER FAMÍLIA. Es pot pagar en efectiu al centre el dia de la matrícula. Què aporta l’AFA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)

 • Orla fotogràfica i gala de graduació de final de 4t ESO i 2n Batxillerat.

3. MATRICULACIÓ. En horari de 9:00 h a 13:30 h.

 • 3 juliol. Alumnat de 1ESO A, B, C i D que repeteix 1ESO o que promociona a 2ESO

 • 4 juliol. Alumnat de 1ESO E, F i G que repeteix 1ESO o que promociona a 2ESO

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal.

4. FOTOGRAFIA

En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar/fotocòpies.

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 3r ESO I 4t ESO O QUE REPETEIX 3r O 4t ESO

DATES DE MATRÍCULA

 • 5 juliol. Alumnat de 2 ESO A, B, C i D que repeteix 2ESO o que promociona a 3ESO.

 • 6 juliol. Alumnat de 3 ESO A, B, PR i C que repeteix 3ESO o que promociona a 4ESO.

  Alumnat de 4 ESO que repeteix 4ESO.

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Emplene la sol·licitud de matrícula en


Si promociona a 3r ESO o repeteix 3r ESO: formulari.


Si promociona a 4t ESO o repeteix 4t ESO: formulari.

Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud de matrícula (al final del procés telemàtic), ha de descarregar el document en PDF, imprimir-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. QUAN VINGA AL CENTRE, pagament en EFECTIU.

 • ASSEGURANÇA ESCOLAR: 1,12 € (excepte repetidors de 2 ESO)

 • AGENDA, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA: 10 €.

 • OPCIONAL. QUOTA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT: 20 € PER FAMÍLIA. Es pot pagar en efectiu al centre el dia de la matrícula. Què aporta l’AFA?
  – Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)
  – Orla fotogràfica i gala de graduació de final de 4t ESO i 2n Batxillerat.

MATRICULACIÓ

Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9:00 h a 13:30 h.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

FOTOGRAFIA

En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.