FP-ADMISION

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Oferta formativa IES Número 11 (Vicente Verdú)

CURS 2023-24

Consultes: 03014873.secretaria@edu.gva.es
Codi de centre 03014873

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

ETAPA: ESO

VALENCIÀ 39,1%
CASTELLÀ 39,8%
ANGLÉS
14,8%

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


CURS
GRUPS (alumnat)
CURS
GRUPS (alumnat)
1 ESO 8 (240)
EEESO* 1 (8)
2 ESO
7 (210)
3 ESO
4 (105)
4 ESO
3 (75)
3 PDC
1 (15)
4 ESO PDC*
1 (15)
3 ESO PDC*
1 (15)
* EESO Aula d’Educació Específica
  3 ESO PDC Programa de Diversificació Curricular
  4 ESO PDC Programa de Diversificació Curricular

ADMISSIÓ 2023-24 [enllaç]