BANC DE LLIBRES

CURS 2024-25


ESO 1r, 2n, 3r, 4t 

llista

BATXILLERAT 1r, 2n

lista

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES DE L’IES VICENTE VERDÚ

 1. Termini de sol·licitud
 • Des de l’11/06/2024 fins al 10/11/2024 (Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen).
 1. Forma de presentació
 • La sol·licitud de participació en el banc de llibres s’haurà d’emplenar, signar i lliurar al centre escolar i es pot descarregant punxant ací. S’haurà d’emplenar una sol·licitud per cada alumne participant.
 1. Qui pot sol·licitar-ho?
 • Els responsables legals de l’alumnat que es matricule en el curs 2024-2025, en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o unitats d’Educació Especial de l’IES Vicente Verdú, com a centre de titularitat de la Generalitat Valenciana.
 1. Requisits per participar-hi
 • S’haurà de lliurar el LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular utilitzat durant el curs acadèmic 2023-2024.

 • El centre facilitarà a les famílies el document de lliurament de llibres de text del curs 2023-2024.

 1. Observacions
 • Per a pertànyer al banc de llibres s’ha d’assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

 • Si un alumne no lliura, a la finalització del curs, el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten però poder participar-hi durant el curs següent.

 • En cas que vulga renunciar a participar en el banc de llibres, ho haurà de fer de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a aquest efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no li eximirà de l’obligació de retornar els llibres que li han sigut deixats en règim de préstec.