ÚS DEL TELÈFON MÒBIL AL CENTRE

En data 3 de maig de 2024 es publica l_a Resolució de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Enllaç a la Resolució.
ASPECTES MÉS RELLEVANTS

  1. Àmbit d’aplicació: centres educatius d’ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. En el nostre cas IES Vicente Verdú.
  2. Regulació: l’ús dels dispositius mòbils no estarà permés en els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Llevat que el docent realitze un ús didàctic contemplat en el projecte educatiu de centre i en la seua programació d’aula corresponent.
  3. Davant l’incompliment de la norma que prohibeix l’ús però no portar-lo, el centre establirà mesures de sanció: retirada del mòbil, custòdia temporal per part del centre, i devolució a la família o tutors legals dels alumnes. Es considerarà ús que l’alumne el porte encés. Els dispositius han d’estar sempre apagats a l’interior del centre educatiu.

ÉS IMPORTANT SABER QUE:

  1. El centre recomana que l’alumnat no porte dispositiu mòbil al centre. Davant qualsevol circumstància que requerisca comunicació amb la família el centre disposa de mitjans per a fer-ho.

  2. Si l’alumne porta el mòbil se’n fa responsable del possible deteriorament, pèrdua, etc. En cap cas el centre se’n responsabilitzarà com tampoc ho fa dels altres objectes que l’alumne porta a diari.

  3. Els conserges ja no es faran responsables de la custòdia del telèfon durant l’horari lectiu.