1R CONCURS ELEVATOR PITCH INTERCICLES IES VELES E VENTS

L’equip guanyador del 1r Concurs d’Elevator Pitch intercicles, organitzat pel Departament de FOL durant el curs 2021.22, de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia, és el format per:
 – Víctor Beltran Llopis que actua com a portaveu de l’equip.
 – Albert Iborra Caudeli i Gael Jordà Contreras com tècnics de gravació.
Tots ells són alumnes del 1er curs d’Il·luminació, Captació i Tractament de la Imatge.

 Aquest concurs que hem encetat aquest any com projecte pilot es basa en treballar les soft skills de l’alumnat com són la comunicació, la creativitat, la presa de decisions i el pensament crític a través de l’exposició d’una idea de negoci treballada en el mòdul d’EIE, en un temps màxim de 2 minuts.

La idea de fer aquest concurs, sorgeix de la participació del nostre centre en el programa Emprèn, programa llançat per la Conselleria d’Educació per dinamitzar en els centres que imparteixen FP experiències de cultura emprenedora.

Enllaç al vídeo.

#FOLVELES #Emprenedoria #Emprén #ConcursElevatorPitchVeles #Formempersones #Formemprofessionals #IesVeleseVents