INFORMACIÓ IMPORTANT CURS 20/21

Acreditació Educació Escolar Erasmus + 2021-2027
La Unió Europea concedeix la Carta d'Acreditació d'Educació Escolar a l'IES Laurona.
La carta es concedeix pel període 2021-2027.
Aquesta carta garanteix la sol·licitud de mobilitats en països de la Unió Europea de
 l'IES Laurona.

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2021
INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març 2021)
Assessorament:  orientacio@ies-laurona.org

Més informació ací

Calendari per torns dels grups que venen en dies alterns, color roig: primera meita del grup classe, color blanc: segona meitat.