MATRÍCULA FCT I PROJECTE semipresencial

INFORMACIÓ MATRÍCULA FCT I MÒDUL DE PROJECTE

RÈGIM SEMIPRESENCIAL

Tots aquells alumnes i alumnes que esteu cursant enguany en ho centre un cicle formatiu en règim semipresencial, heu de seguir les següents indicacions per a formalitzar la vostra matrícula en el mòdul de Formació en Centres de Treball i Mòdul deP royecto per a ho curse 2020-2021.

– La matrícula del mòdul de Formació en centres de treball i, si li ho case, de Projecte es podrà realitzar quan l’alumne o l’alumna haja superat con anterioritat un mínim de 800 hores.

– La matrícula es realitzarà a través d’una sol·licitud en la Secretaria del centre, del 30 de novembre al 21 de desembre de 2020.

– Alhora es pot sol·licitar l’Exempció de FCT, aportant la documentació necessària i la sol·licitud específica.

instància sol·licitud matrícula

instància sol·licitud exempció FCT