LA PANDÈMIA EN MI

  

Títol: LA PANDÈMIA EN MI.

Grup: 2n ESO-PAM

Matèria: Projectes Interdisciplinaris

Professora: Mariàpi Adrià ( Departament de Tecnologia )

Resum:

Realitzem varies sessions pràctiques per reflexionar i parlar sobre els sentiments i les emocions viscudes amb motiu de la pandèmia. Es pretén que l'alumnat exterioritze tot allò que li ha provocat la situació extraordinària en la qual estem immersos.

Ens proposem a més a més confeccionar un mural expositiu per donar visibilitat a aquest projecte d’aula. Per una banda, volem compartir tot allò treballat a l’aula ( via «targetes emocionals» confeccionades per l’alumnat ) per altra banda, facilitem un espai «en blanc» que convida a participar amb les seues aportacions, a totes les persones de la comunitat educativa. Espai anomenat «I TU, COM T’HAS SENTIT?».