Proves d’Accés a Cicles Formatius

Informació

Poden presentar-se a les proves d'accés amb les següents condicions:

Cicles formatius de grau mitjà: Tindre 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.

Cicles formatius de grau superior: Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any de realització de la prova.
Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

INSCRIPCIÓ ()

Publicació llistes provisionals admesos i no admesos (consultar en els desplegables de la part inferior)

L'alumnat que ha sol·licitat exempció ha de comprovar si s'ha acceptat, s'ha denegat o està pendent de resolució

  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, però està pendent d'aportar documentació, apareixerà una X en la columna P (Pendent).
  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, i se li ha denegat, apareixerà una X en la columna D (Denegada)
  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, i se li ha concedit, apareixerà una X en la columna A (Acceptada)

Les llistes poden patir modificacions davant possibles errors detectats o reclamacions. S'hauran de consultar les llistes definitives

MOLT IMPORTANT: Estar inscrit per a realitzar la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents.

Aquells aspirants que es presenten a la prova d'accés hauran de formalitzar la sol·licitud d'admissió al centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.

 

"HORARI REVISIÓ  EXÀMENS PROVES D’ACCÉS A CICLES CURS 2022-2023"