Proves d’Accés a Cicles Formatius

Informació

Poden presentar-se a les proves d'accés amb les següents condicions:

Cicles formatius de grau mitjà: Tindre 17 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova.

Cicles formatius de grau superior: Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any de realització de la prova.
Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

INSCRIPCIÓ (del 21 al 30 de març de 2022)

27/04/22 Publicació llistes provisionals admesos i no admesos (consultar en els desplegables de la part inferior)

L'alumnat que ha sol·licitat exempció ha de comprovar si s'ha acceptat, s'ha denegat o està pendent de resolució

  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, però està pendent d'aportar documentació, apareixerà una X en la columna P (Pendent).
  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, i se li ha denegat, apareixerà una X en la columna D (Denegada)
  • Si s'ha sol·licitat exempció en alguna part de la prova, i se li ha concedit, apareixerà una X en la columna A (Acceptada)

Les llistes poden patir modificacions davant possibles errors detectats o reclamacions. S'hauran de consultar les llistes definitives

MOLT IMPORTANT: Estar inscrit per a realitzar la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents.

Aquells aspirants que es presenten a la prova d'accés hauran de formalitzar la sol·licitud d'admissió al centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.