RÀDIO LAURONA

             

 

La finalitat del programa consisteix a establir relacions entre el món de l’educació i de la ràdio, treballant diferents aspectes de l’àrea de llengua d’una manera funcional i dinàmica a través d’activitats radiofòniques; buscant objectius que faciliten l’expressió oral dels nostres alumnes; descobrir-los aspectes característics de la ràdio: informar, formar, entretindre, persuadir, donant a conéixer l’experiència a l’entorn pròxim.

Igualment persegueix la fi d’afavorir i perfeccionar la vocalització dels nostres alumnes i, alhora, fomentar la comprensió de la lectura. Amb la ràdio aprendran a escoltar, a expressar-se, sobretot alguns xics/ques que no s’animen a parlar, i a no quedar-se callats.

Desenvolupar l’expressió oral, millorar les possibilitats de comunicació utilitzant el discurs com a eina estratègica i planificar què dir, són algunes de les qüestions que es persegueixen quan a l’escola emprenem el treball amb la ràdio. La idea de fer radi sorgeix davant les dificultats expressives. L’objectiu és que els xics i les xiques desenvolupen l’oralitat. L’oralitat està íntimament relacionada amb les primeres maneres d’aprendre i conéixer el món.