ADMISSIÓ

Informació

Has de participar en el procés d'admissió:

 • L'alumnat del centre que canvia d'estudis d'ESO a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • de FPB a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • de Cicles Formatius de Grau Mitjà a un altre Grau Mitjà o a un Grau Superior.
 • de Cicles Formatius de Grau Superior a un altre Grau Superior.
 • L'alumnat que vol accedir en el centre per primera vegada.

El procés d'admisió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho s'ha d'accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

Assistent d'admissió  (encara que pose telematrícula, realment, és teleadmisión)

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dues actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establits. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

Preinscripció i matrícula d'alumnat semipresencial

 • Tot l'alumnat matriculat en semipresencial ha de sol·licitar plaça obligatòriament per a continuar cursant els mòduls mitjançant l'assistent telemàtic de distància.
 • El període de preinscripció és del 21 de maig a l'1 de juny de 2021
 • Haurà de seleccionar la casella d'haver cursat el mateix cicle a distància durant el curs 2020/21 per a tindre prioritat en l'elecció de places.
 • L'alumnat haurà de sol·licitar tots els mòduls que vulga cursar l'any vinent, inclosos aquells que no estiguen superats.
 • Els mòduls de FCT i Projecte no es poden sol·licitar a l'assistent telemàtic de distància.
 • L'alumnat de semipresencial que es matricule només del mòdul de FCT de 2° curs haurà d'utilitzar l'assistent telemàtic de Presencial.
 • En un mateix any acadèmic es podran cursar mòduls fins a un màxim de 1000 hores. En aquest comput no es tindran en compte les hores del mòdul de FCT.