BATXILLERAT

Al pdf podeu trobar les ofertes formatives del nostre centre, per a l’alumnat que té el graduat d’ESO.

Ací pots veure un quadre amb les assignatures de 1r de Batx o de 2n de Batx .

CALENDARI PAU 2023: Consulta les dates d’inscripció, exàmens, entrega de notes, sol·licitud de revisió i notes definitives.

BATXILLERAT

TAULA PONDERACIONS CURS 2022-23 Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat podeu consultar-los en aquest apartat.

Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donen les notes més altes.

Més informació ací
RELACIÓ ENTRE LES MODALITATS DE BATXILLERAT I LES BRANQUES DE CONEIXEMENT PER ACCEDIR ALS GRAUS UNIVERSITARIS Perquè pugueu consultar quines opcions tindreu al finalitzar el Batxillerat en funció de la modalitat escollida i la relació de titulacions i rames del coneixement amb els diferents Graus Universitaris als quals podreu accedir. Més informació ací
RESUM BRANQUES DE CONEIXEMENT I GRAUS UNIVERSITARIS Més informació ací
INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) En este apartat podreu trobar informació relativa a la prova d’accés a la universitat. Més informació ací
MODELS EXAMENS PAU En este apartat podreu trobar diferents models d’exàmens PAU. ANIMAT A PRACTICAR! Més informació ací
LA UNIVERSITAT En este apartat podreu trobar informació general sobre la universitat Més informació ací
OPAL Pàgina de la universitat de valència sobre ocupacions i professions. Més informació ací
BECAS MEC En este apartat podreu trobar informació sobre les beques generals per a estudis universitaris Més informació ací