GRUPS + TUTORIES

Horari d’atenció a les famílies, cal concertar cita prèvia a través d’Itaca

Instruccions rebudes el 27/6/20 (Miguel Soler, Secretari autonòmic d’educació i FP):

«Els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia mantenint la distància mínima interpersonal d’1,5 m hauran de garantir, com a mínim, la presència diària de tot l’alumnat de 1r d’ESO, Formació Professional Bàsica, PAM, PMAR i PR4.»

A més d’aquests grups hem aconseguit garantir la presència diària de tot l’alumnat dels grups:

3ESOB, 4ESOA, 4ESOB, 2nBatx Hum i Cien, GM (excepte 1rGES)  i tots els grups del Grau Superior, pot ser algun grup haja de vindre en dies alterns, en funció de la matricula.

Els grups que superen l’aforament de l’aula s’hauran de partir, mig grup vindrà una setmana dilluns-dimecres-divendres i l’altra setmana dimarts-dijous, alternant amb l’altre mig grup. Començarà venint la primera meitat del grup (per ordre alfabètic) dilluns-dimecres-divendres i la segon meitat dimarts-dijous.

Llistat tutories-grups amb correus corporatius.

Horari general per nivells i grups, L’ALUMNAT TRANSPORTAT ha de romandre al centre fins a les 14:15, dilluns, dimecres i divendres. Dimarts i dijous fins a les 15:10:

1r i 2n d’ESO i FP bàsica: de 8 a 13:55,

3r i 4t d’ESO i 2n Batx: de 8 a 13:55 dilluns-dimecres-divendres, de 8 a 15:10 dimarts- dijous

1r de Batx.: de 8 a 15:10 dilluns-dimarts- dijous, de 8 a 13:55 dimecres-divendres

GM de 8 a 13:55 dilluns-dimecres-dijous- divendres, de 8 a 15:10 dimarts

GS: de14:15 a 21:10 dilluns-dijous, de 15:10 a 21:10 dimarts- dimecres, de14:15 a 19:10 divendres

Semipresencial: (depenent dels mòduls on està matriculat l’alumnat), estarà comprés entre les 8:55 i les 14:15 de dimarts a divendres i les 15:10 a 20:15 de dilluns a dijous