IES LAURONA             ERASMUS +

La Unió Europea concedeix la Carta d'Acreditació d'Educació Escolar a l'IES Laurona. La carta es concedeix pel període 2021-2027. Aquesta carta garanteix la sol·licitud de mobilitats en països de la Unió Europea de l'IES Laurona.

L'IES Laurona comença de manera notable la mobilitat de professorat en el marc d'Erasmus+. Un centre més europeu i europeista avança cap a l'objectiu de ser centre bilingüe.

ACCIONS DEL PROGRAMA ERASMUS+ EN L'IES Laurona:

KA101: Per a mobilitat amb caràcter formatiu del professorat del Centre en diferents països europeus.

Coordina: Francisco López.

Correu electrònic: 46018621.projectes@edu.gva.es

 

OID: E10094787  

Carta Erasmus per a Ensenyament Superior(ECHE):

OID: E10094787  

Erasmus Charter for Higher Education(ECHE):