ANUL·LACIÓ MATRÍCULA

L’alumnat té tot el dret d’anul·lar la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació

de tots els mòduls en els quals haguera pogut estar matriculat. D’aquesta manera, no computaria a l’efecte del nombre màxim de matrícules

i convocatòries, però es perd el dret de reserva de plaça per a  posteriors cursos. En règim semipresencial sí que pot sol·licitar

l’anul·lació de matrícula de mòduls concrets.

Instància anul·lació matrícula

SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MÒDULS EN CICLE FORMATIU SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA