Òrgan direcció

CÀRREC                                    NOM I COGNOM

Directora                                 Mª Dolores Morató Martínez

Vicedirectora                          Mª Dolores Gil Parras

Cap de estudis ESO/BAT       Salvador Martí Albert

Cap de estudis FP                   Salvador Colomer

Secretari                                  Jaume Murgui Rodriguez

Vicesecretaria                        Carmen Bernad

 CORREU ELECTRÒNIC

Mª Dolores Morató Martínez

direccio@ies-laurona.org

Mª Dolores Gil Parras

vicedireccio@ies-laurona.org

Salvador Martí Albert

caporalia@ies-laurona.org

Salvador Colomer

caporaliafp@ies-laurona.org

Jaume Murgui Rodriguez

46018621@gva.es

Carmen Bernad

vicesecretaria@ies-laurona.org