NO MORE MATILDAS

 

Títol: “# NO MORE MATILDAS”

Grup: PR 4 ( 4ESO )

Matèria: Ciències Aplicades + Tecnologia

Professora: Mariàpi Adrià ( Departament de Tecnologia )

Resum:

L’ “Efecte Matilda” és el nom que rep una discriminació que han patit moltes científiques al llarg de la història. Han estat moltes les dones investigadores el treball de les quals ha sigut menystingut o fins i tot atribuït als seus col·legues homes. Una injustícia que ha impedit que la histària les recorde com es mereixen. Per tant, la seua absència és notable en la majoria dels llibres de text.

El projecte pretén que l’alumnat prenga consciència d’aquest fet.

Se li ha proposat a cadascun dels alumnes del PR4 el nom d’una dona científica sobre la qual investigar durant diverses sessions. I ha realitzat posteriorment una presentació oral del seu treball personal a la resta dels companys/es dins de l’aula.

Per altra banda, ens proposàrem donar visibilitat al projecte. Acordàrem un format comú per presentar un resum dels èxits més significatiuos de la llista de dones científiques estudiades, al costat de la seua imatge. I aquesta sèrie de documents “resum”, a més de la confecció d’un gran cartell-mural, s’han exposat al nostre centre.