DIA DELS AUTORS EUROPEUS

El Dia Europeu dels Autors és una iniciativa que celebra la lectura i la gran diversitat de la literatura europea. Esta iniciativa permet als joves participar en activitats com conéixer autors, discutir llibres i històries, descobrir el procés de publicació, traducció i molt més. Esta iniciativa pretén no sols exposar als joves a la riquesa de la literatura europea sinó també promoure la col·laboració entre educació i cultura.

Este curs han sigut diversos els departaments de llengües implicats en la celebració d’este dia. En castellà s’han realitzat diferents activitats, una d’elles en 1r de batxillerat ha sigut buscar informació sobre una escriptora europea i triar la informació més rellevant: país, naixement, títol de les seues obres, cites celebres d’elles o fragments dels seus obrar literàries; triar imatges i amb l’aplicació canva maquetar tot en format marcapáginas, imprimir i plastificar i després exposar en classe cada alumne per a donar-la a conéixer. En 2n de batxillerat també han treballat la Generació del 98 i la Generació del 27 i llegit fragments de Pío Baroja, Rubén Dario, Marga Gil Rooset, Concha Mendez i María de Maeztu.  En el mateix nivell en castellà  i anglés s’han llegit autors en les dos llengües com: El Quixot de Cervantes vs Hamlet de Shakespeare, La Regenta de Clarin vs Hard Times de Charles Dikens, El Romancer Gitano de F. García Lorca vs Do not go gentel into that good night de Dylan Thomas.

L’aportació del departament de Grec en 1r batxillerat va ser llegir versos del cant primer de la Ilíada d’Homer en grec.

El de francés també amb el mateix curs lectura de diversos poemes de Jaques Prévet  de la seua obra Paroles, a més de llegir en veu alta diversos capítols del còmic Adele, tan benvolgut pels joves francesos.

En el departament de Valencià amb batxillerat han elaborat vídeos, on havien de recitar, posar imatges i música sobre els nostres autors valencians Maria Mercé Marçat, Vicent Andres Estelles, Joan Josep Roca,  Ausias March, Montserrat Abelló entre altres.

En Inglés amb els alumnes de 1° CF d’Assistència a la Direcció s’han  realitzat dos activitats relacionades amb autors europeus, les seues obres més significatives i cites importants extretes dels llibres d’autors com Virgínia Woolf, Kafka, saint Exupéry, Shakespeare, Tolkien, Daphne du Maurier, Tennyson, George Orwell, Alexander Pope, Roald Dahl, JK Rowling . També s’ha relacionats a l’autor amb els seus personatges.

S’ha gaudit molt de la lectura i reflexió sobre els seus diferents modes de veure el món a través de la literatura.

https://youtu.be/yzv_bi67z3m
https://youtu.be/cghnm4rltdg
https://youtu.be/tt7jukthtow
https://youtu.be/btjbp8puqkk
https://youtu.be/vbrms7esnsy