Cicle Superior d’Administració i Finances (LOE)

contabilidad

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 2. Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 3. Ofimàtica i procés de la información.
 4. Proceso integral de l’activitat comercial.
 5. Comunicació i atenció al cliente.
 6. Anglés.
 7. Formación i orientació laboral.
 8. Gestió de recursos humans.

Segon curs:

 1. Gestió finançera.
 2. Comptabilitat i fiscalitat.
 3. Gestió logística i comercial.
 4. Simulació empresarial.
 5. Projecte d’Administració i finances.
 6. Formació en Centres de Treball.

 

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Administració Empresarial, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)
RD 1584/2011 4-11-2011
Currículum C.V.
Accés a través de prova Horari

Cicle Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)

imageselec

Grau Mitjà de 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d’antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàica.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Automatismes industrials.
 2. Electrònica.
 3. Electrotècnia.
 4. Instal·lacions elèctriques interiors.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Instal·lacions de distribució.
 2. Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 3. Instal·lacions domòtiques.
 4. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 5. Màquines eléctriques.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 8. Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

 • Tècnic Auxiliar d’Electricitat, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar Instal·lador-Mantenidor Elèctric, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)
RD 177/2008 BOE 01/03/2008 Currículum CV Accés a través de prova Horari

Cicle Mitjà de Gestió Administrativa (LOE)

admini

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Comunicació empresarial i atenció al client.
 2. Operacions administratives de compravenda.
 3. Empresa i Administració.
 4. Tractament informàtic de la informació.
 5. Tècnica comptable.
 6. Anglés.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Operacions administratives de recursos humans.
 2. Tractament de la documentació comptable.
 3. Empresa en l’aula.
 4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 5. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS 

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents
 • Tècnic Auxiliar Administratiu, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Secretariat, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Regiduría de Pisos, branca Hostaleria i Turisme (FP1).
 • Tècnic Auxiliar d’Administració i Gestió, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar Jurídic, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Gestió Administrativa (LOGSE).
RD 1631/2009 BOE 01/12/2009 Currículum CV Accés a través de prova Horari